ربات پست گذار تلگرام

با ربات پست گذار تلگرام به راحتی می  تونید تولید محتوا برای کانال خود داشته باشید , از کانال های دلخواه به کانال خود فوارد کنید بدون هیچ نام و نشانی

یک ربات پشرفته به عنوان دستیار ادمین های تلگرام

رایگان تست کنید

پاسخ دهید