معرفی کانال های تلگرام

معرفی کانال های تلگرام

معرفی کانال های تلگرام

«سایت بات چنل » در پذیرش کانال یا حذف کانال تلگرام  مختار است. تکمیل فرم معرفی کانال های تلگرام به منزله تایید ثبت کانال تلگرام شما نیست و انتشار و  معرفی کانال های تلگرام  پس از بررسی، در صورتی که تابع قوانین و شرایط ثبت کانال باشد، تایید شده و در لیست کانال های تلگرام قابل نمایش خواهد بود.

ثبت رایگان کانال تلگرام

برای تبلیغ رایگان کانال تلگرام ابتدا در سایت ثبت نام کرده و از طریق پنل کاربری  می توانید لینک کانال , ربات و گروه تلگرامی خود را به همه معرفی کنید